ADOPCJA

Twoje wsparcie może przybrać różne formy. Bardzo istotne są jednorazowe wpłaty na bieżące potrzeby zwierząt. Możesz też stworzyć więź z naszymi podopiecznymi zapoznając się z ich historiami i zostając opiekunem wirtualnym lub realnym.